Eng
huner-gaz-logo
57. yıl
TEL SÜRME ÜNİTESİ 2x1 24V. Kod: WFM11324

WFM11324
BASKI KOLU Kod: TSY01002

TSY01002
TEL KILAVUZU Kod: TSY01007

TSY01007
BASKI MAKARASI Kod: TSY01003

TSY01003
BASKI KAPAĞI Kod: TSY01001

TSY01001
MOTOR 50W / 200RPM-24V. Kod: TSM245001

TSM245001
PLASTİK ÜNİTE Kod: TSY01004

TSY01004
TEL MAKARASI
0.6 - 0.8 mm. V KANAL Kod: TSY01005
0.8 - 1.0 mm. V KANAL Kod: TSY01006

TSY01005-TSY01006