Eng
huner-gaz-logo
57. yıl
TEL SÜRME ÜNİTESİ 4x4 40 mm.- 42V. Kod: WFM54442

WFM54442
BASKI KOLU Kod: TSY04002

TSY04002
ALT MAKARA DİŞLİSİ Kod: TSY04003

TSY04003
SÜRÜCÜ DİŞLİ Kod: TSY04008

TSY04008
ÜST BASKI DİŞLİSİ Kod: TSY04004

TSY00009
BASKI KAPAĞI Kod: TSY04001

TSY04001
BASKI AYAR VİDASI Kod: TSY04007

TSY04007
TEL KLAVUZU Kod: TSY00028

TSY00028
MOTOR 100W / 200RPM-24V. Kod: TSM421001

TSM421001
ALUMİNYUM ÜNİTE Kod: TSP00055

TSP00046
BASKI MAKARASI
1.2 - 1.6 mm. V KANAL 40 mm. Kod: TSY401216
2.4 - 2.8 mm. V KANAL 40 mm. Kod: TSY402428
2.8 - 3.2 mm. V KANAL 40 mm. Kod: TSY402832

TSY401216